Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης : ΕΠΕΙΓΟΝ

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι που πρόκειται να αρχίσουν ξανά την Πρακτική τους Άσκηση από 18/5/2020 να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με την Γραμματεία του ΔΙΕΚ μέσω E-MAIL, αναφέροντας την ημερομηνία επανέναρξης και τον υπολειπόμενο αριθμό ωρών, διότι πρέπει να εκδοθούν νέες Εγκρίσεις Επανέναρξης!