Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους που διέκοψαν την Πρακτική τους Άσκηση στις 12 Μαρτίου λόγω των έκτακτων συνθηκών ότι, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η Πρακτική Άσκηση δύναται να ξεκινήσει πάλι από τις 18 Μαΐου.

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με τους  εργοδότες τους, για να τους ενημερώσουν σχετικά και να λάβουν την έγκρισή τους για επανέναρξη της Πρακτικής τους, καθώς η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας και τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις.

Οι καταρτιζόμενοι που θα ξεκινήσουν πάλι να ενημερώσουν οπωσδήποτε σχετικά την Γραμματεία του ΔΙΕΚ με ένα e-mail, αναφέροντας πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν καθώς και το χρονικό διάστημα που τους απομένει μέχρι τη λήξη της Πρακτικής τους Άσκησης, ώστε να προσαρμοστεί αναλόγως και το διάστημα της ασφάλισής τους.