Εργαστήριο Wiener

Το Εργαστήριο Αρχαιολογικών Επιστη?ών Malcolm H. Wiener της Α?ερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, το οποίο ιδρύθηκε το 1992, αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισ?ένο ερευνητικό κέντρο, αφοσιω?ένο στην εφαρ?ογή σύγχρονων επιστη?ονικών τεχνικών στη ?ελέτη αρχαιολογικών ευρη?άτων από την Ελλάδα και τον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο. Το 2015 το Εργαστήριο Wiener και ?ια διεθνής ο?άδα ειδικευ?ένου επιστη?ονικού προσωπικού ανέλαβε τη συντήρηση και ?ελέτη ?εγάλου τ?ή?ατος του ανθρωπολογικού υλικού από τις ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων στο Κέντρο Πολιτισ?ού Ίδρυ?α Σταύρος Νιάρχος στο Δέλτα Φαλήρου. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητoύ?ε φοιτητές της Συντήρησης Αρχαιοτήτων για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης στη συντήρηση αρχαιολογικών οστεολογικών καταλοίπων. Η πρακτική θα λάβει χώρα στο χώρο του Εργαστηρίου, Σουηδίας 54, στο κέντρο της Αθήνας (σταθ?ός ?ετρό Ευαγγελισ?ός).

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε ?ε:

  • Τη Δρ. Ελεάννα Πρεβεδώρου E-mail: eprevedo@asu.edu Τηλ.: 213 000 2400, εσωτερικό 226
  • Ή ?ε τον Δρ. Δη?ήτρη Μιχαηλίδη E-mail: dmichailidis@ascsa.edu.gr Τηλ.: 213 000 2400, εσωτερικό 133