Εξετάσεις Πιστοποίησης:Χρόνος Προσέλευσης Εξεταζόμενων στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και Έναρξη Εξέτασης

Χρόνος Προσέλευσης Εξεταζόμενων στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και Έναρξη Εξέτασης:

Καθημερινές: 17:00 μ.μ. έως 17:30 μ.μ. (το αργότερο).

Έναρξη εξέτασης: 18:00 μ.μ.

Σαββατοκύριακα: 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (το αργότερο).

Έναρξη εξέτασης: 11:00 π.μ.