ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Κ1/152450 έγγραφο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» με το οποίο αναστέλλεται η διενέργεια κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία, συνιστάται και για όσο διαρκεί η αναστολή της, η αξιολόγηση των σπουδαστών με εξέταση προόδου -όπως έχετε προγραμματίσει για την περίοδο που διανύουμε- να διενεργηθεί με εκπόνηση γραπτής εργασίας, προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ​​

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 2020Β η πρόοδος στο ΔΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προβλέπεται να διεξαχθεί 30/11-11/12.

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ανατεθεί από τους εκπαιδευτές στους καταρτιζόμενους έως 27/11
Οι Εργασίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στους εκπαιδευτές έως 11/12.
Δεν χρειάζεται να δηλωθεί ημερομηνία προόδου.

Η παράδοση βαθμολογίας από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 18/12. Τα θέματα για την πρόοδο μαζί με τα αντίγραφα εργασιών των σπουδαστών με το ονοματεπώνυμο του κάθε σπουδαστή στο όνομα του αρχείου της εργασίας του σπουδαστή θα αποσταλούν με email στο iekilioupoli@gmail.com σε συμπιεσμένο αρχείο ή σε cd.