Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 10 Αυγούστου 2017 έως και 5 Σεπτεμβρίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο www.eoppep.gr.