ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι από Πέμπτη 27/8 έως και Παρασκευή 4/9 2020 το Δ.ΙΕΚ Ηλιούπολης θα είναι εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Η Γραμματεία του ΔΙΕΚ δε θα δέχεται το κοινό κατά τις παραπάνω ημέρες παρά μόνο κατ’ εξαίρεση για τα απολύτως επείγοντα ζητήματα και η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ηλεκτρονικά.