ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 το Δ.ΙΕΚ Ηλιούπολης θα είναι εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Η Γραμματεία του ΔΙΕΚ δε θα δέχεται το κοινό κατά τις παραπάνω ημέρες παρά μόνο κατ’ εξαίρεση για τα απολύτως επείγοντα ζητήματα και η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ηλεκτρονικά.