Φοιτηση στα ΙΕΚ και ανεργία ΟΑΕΔ. Τι ισχύει….

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.(Εγκύκλιος)