Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων – Α’ εξάμηνο

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών μέσων” Α’ εξαμήνου ότι την Πέμπτη 13/12/2018 δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματά τους.