Κατάρτιση στα ΙΕΚ και ανεργία (ΟΑΕΔ)

Εγγεγραμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης – νέες ρυθμίσεις βάσει του αρθρου 34 του ν.4554/2018 (Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ)