Κατάρτιση στα ΙΕΚ και ανεργία (ΟΑΕΔ)

Εγγεγραμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης – νέες ρυθμίσεις βάσει του αρθρου 56 του ν.4430/2016 (Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ)