Κατατάξεις

Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για κατατάξεις και συνέχιση φοίτησης είναι μέχρι 14/2/2022. (Δεν αφο΄ρά τους καταρτιζόμενους που ήταν Α’ και Γ’ εξάμηνο το 2021Β)