ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 16/2

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της επικινδυνότητας των μετακινήσεων το ΔΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα λειτουργήσει σήμερα 16/2 μόνο με τηλεργασία.

Η επικοινωνία με τη γραμματεία πραγματοποιείται κανονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.