ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019Α

Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε καθημερινά για το πρόγραμμα μαθημάτων για τυχόν αλλαγές. (Υπάρχουν ήδη μεταβολές στο πρόγραμμα των  ΕΥΟΑΜ Δ  και των Τεχνικών Αισθητικής Τέχνης Β). Υποσημείωση: το Α στο πρόγραμμα υποδηλώνει Αναπλήρωση.