Μετεγγραφές σε άλλο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι καταρτιζόμενοι επιθυμούν μετεγγραφή σε άλλο
Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσουν με υποβολή αίτησης στο
Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν:
α) για το χειμερινό εξάμηνο, από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους,
β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.