Μετονομασία Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Κεφαλαίου Β΄, του ν.5082/2024 (Α΄9), τα Ι.Ε.Κ. μετονομάζονται σε ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ με αρκτικόλεξο: Σ.Α.Ε.Κ.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ μετονομάζεται σε : ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ