ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Στα πλαίσια της συμφωνίας έκδοσης προσωποποιημένων καρτών μειωμένου εισιτηρίου για την μετακίνηση των σπουδαστών των Δ.ΙΕΚ του νομού Αττικής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., υπογράφηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Ο.Α.Σ.Α. η σύμβαση 01/2018. Η διαδικασία για την έκδοση για τους δικαιούχους οι οποiοι περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο excel, αυτών είναι ως ακολούθως

• Το ΙΕΚ δίδει στον σπουδαστή βεβαίωση σπουδών με την αναγραφή του αριθμού της παρούσας σύμβασης για να την προσκομίσει στο πλησιέστερο εκδοτήριο για την έκδοση της προσωποποιημένης «έξυπνης» κάρτας του.

• Το ΙΕΚ καταρτίζει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο των σπουδαστών, καταγράφοντας και τον αριθμό κάρτας για να είναι δυνατή η επαναφόρτισή της στο μέλλον. Οι «έξυπνες» κάρτες μειωμένης μετακίνησης εκδίδονται από το σύνολο των εκδοτηρίων του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. (όπως αυτά αναγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.ATH.ENA Card.gr) με τη χρήση του «εντύπου προσωποποιημένης κάρτας», της φωτογραφίας του δικαιούχου και την βεβαίωση σπουδών του ΙΕΚ
Κατά τη διαδικασία έκδοσης καταχωρείται η ισχύς του δικαιώματος μετακίνησης και δεν πραγματοποιείται συναλλαγή/χρέωση της κάρτας, παρά μόνο αρχικοποίηση – προσωποποίηση.

Οι  δικαιούχοι σπουδαστές  είναι απαραίτητο να φυλάσσουν με δική τους ευθύνη το εκτυπωμένο «έντυπο προσωποποιημένης κάρτας» και να θυμούνται τον 8-ψήφιο αριθμό PIN που είχαν επιλέξει, καθώς σε περίπτωση απώλειας της Προσωποποιημένης Κάρτας, η αντικατάστασή της είναι εφικτή αποκλειστικά και μόνον με χρήση του. Σε διαφορετική περίπτωση, η έκδοση νέας κάρτας θα είναι εφικτή μετά τη λήξη ισχύος του δικαιώματος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ