Νέες εγγραφές

Επιτυχόντες Παράλληλου Μηχανογραφικού
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) με τους κωδικούς των πανελλαδικών και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμά τους. Οι εγγραφές των επιτυχόντων του Παράλληλου Μηχανογραφικού  στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκινούν την Πέμπτη 1-9-2022 και λήγουν την Δευτέρα 12-9-2022.

Νέες εγγραφές εκτός Παράλληλου Μηχανογραφικού
Η περίοδος των ηλεκτρονικών αιτήσεων για εγγραφή στα Δημόσια ΙΕΚ για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2022Β καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ανακοινωθούν από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις νέες ειδικότητες και τη διαδικασία εγγραφής (ηλεκτρονική αίτηση, δικαιολογητικά, κ.λπ.), καλούνται να παρακολουθούν το site της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας http://gsae.edu.gr/el/, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr, όπου θα δηλώσουν συνολικά μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις με σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες για την μοριοδότηση των υποψηφίων (βαθμός απολυτηρίου, ειδικές κατηγορίες) θα ανακοινωθούν στο σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr όπου γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ.ΙΕΚ (https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/Manual.pdf)

• Η φοίτηση στα Δ.ΙΕΚ είναι δωρεάν και η διάρκεια είναι 2,5 χρόνια από τα οποία 2 χρόνια (4 εξάμηνα) θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων και 6 μήνες Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία (5ο εξάμηνο)

• Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου (Γενικού, Επαγγελματικού κλπ), ανεξαρτήτως ηλικίας.
• Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (υπάρχει όριο απουσιών).
• Τα μαθήματα στο ΙΕΚ πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (15:00-21:00).

Κατατάξεις αποφοίτων ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης
Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση στην ίδια ειδικότητα εγγράφονται απευθείας στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης στα ΙΕΚ. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν, συνοδευόμενη από ταυτότητα και το πτυχίο ειδικότητας, από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου 2022.