Οδηγίες διεξαγωγής κατάρτισης 9-30/11_ Επικαιροποιημένο

 (Σύμφωνα με οδηγίες ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ_23-10-2020/Αρ. Πρωτ.: K1/145040)

Ο εκπαιδευτής αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες της σύγχρονης ή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης E CLASS (http://iek-ilioup.att.sch.gr/openeclass)και υποχρεούται να αναρτά στην πλατφόρμα σημειώσεις και οδηγίες, να παραμένει διαθέσιμος μέσω email για επίλυση αποριών, να προτείνει ερωτήσεις κατανόησης, εργασίες ατομικές ή και ομαδικές με συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης, ώστε να παρακολουθεί την πρόοδο των καταρτιζομένων, να δημιουργεί συνθήκες επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας (ξεκινώντας ένα θέμα συζήτησης, συμμετέχοντας με αναρτήσεις κτλ.).

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα εγγραφής στους εκπαιδευτικούς των ΔΙΕΚ  στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε να χρησιμοποιήσουν την τηλεδιάσκεψη webex, εφόσον το επιθυμούν πέρα από τη χρήση εργαλείων όπως Zoom, Google Meet, κλπ).

Ο σύνδεσμος URL της τηλεδιάσκεψης θα δηλώνεται στη πλατφόρμα Eclass του μαθήματος της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, για την εύκολη πρόσβαση των σπουδαστών.

Τα παραπάνω πραγματοποιούνται στις προκαθορισμένες από το πρόγραμμα του ΙΕΚ ημέρες και ώρες, προκειμένου να μην ανατρέπεται ο προγραμματισμός εκπαιδευτών και καταρτιζομένων.

Ο εκπαιδευτής πιστοποιεί τη συμμετοχή των καταρτιζομένων μέσω της ανταπόκρισής τους στις παραπάνω διαδικασίες κατάρτισης και ενημερώνει με email (iekilioupoli@gmail.com) μια φορά την εβδομάδα για την παρουσία και την ανταπόκριση τους. Στο email αναφέρεται στο θέμα του «Ενημερωση Κατάρτισης εβδομάδα πχ. 09/11-13/11» και στη συνέχεια το τμήμα και το Μάθημα.

Παράδειγμα πλάνου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για τους εκπαιδευτές: Ανάρτηση υλικού προς μελέτη μία έως δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος και κατά την κρίση του εκπαιδευτή. Επιπλέον, ερωτήσεις κατανόησης και προαιρετικά μικρές εργασίες και ασκήσεις, ανάλογα με την ύλη του μαθήματος με συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης υποχρεωτικά

Για τους καταρτιζόμενους: Υποχρέωση μελέτης του υλικού και ανάρτησης παραδοτέων για όλα τα παραπάνω, στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Εναλλακτικά, αξιοποιείται η σύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα εργαστηριακά μαθήματα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται  με σύγχρονη ( Skype , Zoom, WEBEX κλπ) ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορη μέθοδο διδασκαλίας που εξυπηρετεί το κάθε εργαστηριακό μάθημα. Συμπληρωματικά του ECLASS, ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέγει όποιο ηλεκτρονικό μέσο θεωρεί καταλληλότερο για το μάθημα. Είναι επίσης δυνατό να πραγματοποιηθούν με προσομοίωση εργαστηρίου, αξιοποιώντας κάθε δυνατή τεχνολογία.

Η επικοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις διαδικασίες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης μέσω της επίσημης πλατφόρμας E CLASS και δεν θα γίνεται αποδεκτή από τη Διεύθυνση του ΙΕΚ, ως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας.

Προσοχή: Πιθανές καθυστερήσεις στη λειτουργία της πλατφόρμας οφείλονται ενδεχομένως σε υπερφόρτωση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και όχι σε δυσλειτουργία αυτής ή του δικού σας εξοπλισμού. Στην περίπτωση που παρατηρούνται καθυστερήσεις, παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα ή επιλέξτε ώρα μειωμένης κίνησης στο Διαδίκτυο.