Παράταση εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για τις εγγραφές των καταρτιζομένων παίρνουν παράταση μέχρι την Δευτέρα 23/09/2019 και ώρα 20:00