Παράταση Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας

Σας ενημερώνουμε πως έχει δοθεί παράταση για τις αιτήσεις καταρτιζομένων μαθητείας μέχρι την Τετάρτη 23/01/2019 και ώρα 10.00 π.μ.  (Σημείωση: η πρόσκληση δεν αφορά μόνο τα Δ.ΙΕΚ υλοποίησης, αλλά όλους τους αποφοίτους Δ’ εξαμήνου χωρίς ΒΕΚ.)