ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

A. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Κ1/152450/09-11-2020 Εγκύκλιο γίνεται αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης από 7-11-2020 έως 30-11-2020, και μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης, σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν καταρτιζόμενους των ΔΙΕΚ, είτε αυτές κλείνουν είτε παραμένουν ανοιχτές.
Ως εκ τούτου, πρέπει να ενημερώσετε τους εργοδότες σας σχετικά και θα πρέπει να τους τονίσετε ότι ΔΕΝ πρέπει να σας κάνουν διακοπή από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εάν θέλετε να διατηρήσετε τη θέση σας μετά το τέλος της αναστολής, διότι μία ενδεχόμενη διακοπή θα συνεπάγεται την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης εκ του μηδενός, μετά τη λήξη της αναστολής.
 
Η μόνη τροποποίηση που θα απαιτηθεί εκ μέρους των εργοδοτών είναι η ορθή επανάληψη της καταχώρησής σας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με αλλαγή της ημερομηνίας λήξης , λίγο πριν τη λήξη της, σύμφωνα με νέο προγραμματισμό μετά την άρση της αναστολής.
 
Παρακαλείσθε να προωθήσετε την ενημέρωση και στους εργοδότες σας, ώστε να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους, και να μας στείλετε ένα email λίγες ημέρες πριν την επανέναρξη της Πρακτικής σας, με την ημερομηνία επανέναρξης και τις ώρες που έχετε ήδη κάνει, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο νέο προγραμματισμό της Πρακτικής σας.
 
B.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ : Η συνέχιση της πρακτικής άσκησης των
καταρτιζομένων είναι δυνατή με τηλεργασία υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης επιτρέπει τη διεξαγωγή της με  τηλεργασία  διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας.
2. Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται.
3. Εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των πρακτικά ασκούμενων καθ’ όλη τη διάρκεια εξ
αποστάσεως διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης.
 
Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας,
ΔΙΕΚ Ηλιούπολης