Πρακτική Άσκηση-Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης σπουδαστών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, παρακαλείστε να αποστείλετε βιογραφικά σημειώματα στο email: sec-gen-mngr@gsis.gr . Οι ειδικότητες των σπουδαστών  για πρακτική άσκηση είναι  System administrator και Network administrator. Παρακαλείστε  για την αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.