ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ για ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ και ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ Η/Υ

Η Trust-It, εταιρεία Πληροφορικής, επιθυμεί να απασχολήσει:

 Τελειόφοιτους σπουδαστές ΙΕΚ Τμημάτων

Πληροφορικής ( Τεχνικός Δικτύων & Επικοινωνιών / Τεχνικός Λογισμικού/ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής/ Τεχνικός Υπολογιστών)

 για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση

 

Περιγραφή Θέσης: Γραμματειακή Υποστήριξη

Ατομικές Ικανότητες 

  • Προφορική Επικοινωνία
  • Γραπτή Επικοινωνία
  • Ομαδικότητα
  • Αντίληψη/Κατανόηση 

 

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@trust-it.gr με θέμα πρακτική άσκηση ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 210 6520660 για περαιτέρω πληροφορίες.

 

Στην διάθεση σας,

Theodora Nota

Marketing Manager

176-178, Mesogeion Av.

15561 Cholargos, Athens, Greece

Tel: +30 210 6520660

tnot@trust-it.gr 

http://www.trust-it.gr