Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ( Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Δικτύων)

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει ως εργοδότης στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ
προσφέροντας 6 θέσεις πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές, διάρκειας 6 μηνών, στον τομέα του
Ανθρώπινου Δυναμικού και ειδικότερα στις Διευθύνσεις Στρατηγικής & Επιχειρησιακής
Αποτελεσματικότητας και Λειτουργιών & Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τράπεζας & Ομίλου.
Τα Προγράμματα Internship της Εθνικής Τράπεζας αποσκοπούν στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέους
υποστηρίζοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουν εμπειρία σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητας της Τράπεζας, να συνεργαστούν με
έμπειρα στελέχη σε ένα δυναμικό περιβάλλον και να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες πολύτιμες για
την επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.

Τόπος εργασίας: Λεωφόρος Συγγρού 103-105, Αθήνα για 4 θέσεις πρακτικής άσκησης
Αιόλου 86, 105-59, Αθήνα για 2 θέσεις πρακτικής άσκησης

Τηλ.: 210 9007263 (διεπ.: 57263)

Περίοδος έναρξης: ΑΠΡΙΛΙΟΣ _ ΜΑΪΟΣ 2022

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της αίτησής σας να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μέχρι 29/4/2022,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@nbg.gr και με ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΙΕΚ_(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ).
Ανυπομονούμε να γίνεις μέλος της ομάδας μας!