ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ και ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Πρόσληψη και πρακτική με αποδοχές (αισθητικοί-φυσικοθε​ραπευτές-νοσηλευτές-​διαιτολόγοι).Για ΑΘΗΝΑ,ΠΕΙΡΑΙΑΘΕΣΣΑΛΟ​ΝΙΚΗ,ΚΟΡΙΝΘΟ,ΠΑΤΡΑ,Η​ΡΑΚΛΕΙΟ.Τηλέφωνο επικοινωνίας->697689​6616 (Γιώργος Χατζηθεοδώρου)