ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ Η/Υ

Πρακτική άσκηση
Η allcom προσφέρει θέση πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα: τεχνικοί υπολογιστών
Στοιχεία επικοινωνίας
Αποστολή βιογραφικών: info@allcom.net.gr
Τηλέφωνο: 2110128710
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χ. Μπέσσυ