Πρόγραμμα Επανεξετάσεων 2023Β

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα των επανεξετάσεων έχει αναρτηθεί στην ενότητα “ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ”.