Πρόγραμμα για τα μαθήματα της Δευτέρας για Συντηρητές Έργων Τέχνης Β’ εξαμήνου

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων”  Β’ εξαμήνου ότι τα μαθήματα της Δευτέρας θα γίνονται εξ αποστάσεως με ασύγχρονη διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας.