Πρόγραμμα Μαθημάτων 2024Α

Δεδομένης της καθυστερημένης έναρξης του εαρινού εξαμήνου και προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι  ώρες κάθε μαθήματος στο υπολειπόμενο διάστημα οι αναπληρώσεις έχουν συμπεριληφθεί στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα για το σύνολο των εβδομάδων κατάρτισης και μέχρι την συμπλήρωση των ωρών κάθε μαθήματος
Αλλαγές στο πρόγραμμα δεν πραγματοποιούνται, παρά μόνο σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από εξωτερικό εργαστηριακό χώρο.

Ειδικότητες Β΄ Εξαμήνου

Ειδικότητες Δ’ Εξαμήνου