Πρόγραμμα Μαθημάτων 2023Β

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΙΕΚ Ηλιούπολης για το εξάμηνο 2023Β αναρτήθηκε στην ενότητα ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023Β.