Πρόγραμμα μαθημάτων Α’ και Γ’ εξαμήνου 2019Β

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους όλων των ειδικοτήτων Α’ και Γ’ εξαμήνου ότι το Πρόγραμμα των μαθημάτων 2019Β έχει αναρτηθεί στην ενότητα “Καταρτιζόμενοι” -> “Πρόγραμμα Μαθημάτων 2019Β”. Παρακαλούνται όλοι οι καταρτιζόμενοι να ενημερωθούν σχετικά.