Πρόγραμμα μαθημάτων για Παρασκευή 19/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους όλων των ειδικοτήτων Α’ και Γ’ εξαμήνου ότι την Παρασκευή 19/10/2018 δε θα πραγματοποιηθούν καθόλου μαθήματα.