Πρόγραμμα μαθημάτων Γραφιστικής Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων για Πέμπτη 18/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων” Α’ εξαμήνου ότι την Πέμπτη 18/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 15.50 έως τις 20.10.