Πρόγραμμα μαθημάτων Τεχνικών Η/Υ Γ’ εξαμήνου για Τετάρτη 17/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Η/Υ” Γ΄ εξαμήνου ότι την Τετάρτη 17/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 15.50 έως τις 20.10.