Πρόγραμμα μαθημάτων Τεχνικών Κομμωτικής Τέχνης Γ’ εξαμήνου για Πέμπτη 18/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης” Γ’ εξαμήνου ότι την Πέμπτη 18/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 15.50 έως τις 20.10.