Πρόγραμμα μαθημάτων Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης Α’ εξαμήνου για Πέμπτη 18/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης” Α’ εξαμήνου ότι την Πέμπτη 18/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 17.45 έως τις 20.10.