Πρόγραμμα μαθημάτων Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων Γ’ εξαμήνου για Πέμπτη 18/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων” ότι την Πέμπτη 18/10/2018 δε θα γίνουν μαθήματα της ειδικότητάς τους.