Πρόγραμμα μαθημάτων Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων Γ’ εξαμήνου για Τετάρτη 17/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων” Γ΄εξαμήνου ότι την Τετάρτη 17/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 15.00 έως τις 21.00.