Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2022Α΄

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων από τα συνημμένα αρχεία:

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων – Β’ εξάμηνο

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων – Δ’ εξάμηνο