Πρόγραμμα Μαθημάτων 2021Α

Ειδικότητες Β΄εξαμήνου

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Β

 Εκπαιδευτής Υποψηφιων Οδηγων Β

Τέχνη Φωτογραφίας

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Α΄

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Α1

Ειδικότητες Δ΄εξαμήνου

Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Δ΄

Εκπαιδευτής Υποψηφιών Οδηγών Δ΄

 Ηχοληψία

 Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης

 Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Δ’

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων Δ’

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Δ΄