ΠΡΟΓΡΑΜΜAΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018Β

Tο πρόγραμμα ανά ειδικότητα έχει αναρτηθεί στην ενότητα : Καταρτιζόμενοι / ΠΡΟΓΡΑΜΜAΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018Β
Παρακολουθείτε καθημερινά το site στις ανακοινώσεις για πιθανές αλλαγές.