ΠΡΟΣΟΧΗ !! ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

Η πρόοδος στο μάθημα Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ κ ΠΑΘΗΣΕΙΣ στην οδήγηση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 02/05/2018 στις 15.50

Η ώρα του μαθήματος έχει διαμορφωθεί όπως συμφωνήσατε με τον εκπαιδευτή : από τις 15.00 και για 6 Τετάρτες έως ότου συμπληρωθούν 6 ώρες αναπλήρωσης.