ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ

Η πρόοδος του μαθήματος ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 02/05/2018 ΑΝΤΙ της προγραμματισμένης ημερομηνίας της Πέμπτης 03/05/2018