ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι των απογευματινών τμημάτων του ΔΙΕΚ , να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις της γραμματείας για τις προσωρινές αίθουσες του κτιρίου του κυλικείου που θα χρησιμοποιηθούν μέχρι να αποκατασταθεί η θέρμανση του κτιρίου του ΔΙΕΚ.