ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους των ειδικοτήτων Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων και Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (Chef) να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ Ηλιούπολης κατά την έναρξη των μαθημάτων τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αποδεικτικό ΑΦΜ όπου να αναγράφεται και η ΔΟΥ (φωτοτυπία)
  2. Δελτίο απογραφής ΙΚΑ/ΕΦΚΑ του καταρτιζόμενου (φωτοτυπία)
  3. Πιστοποιητικό Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επισυνάπτεται έγγραφο με τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού και ένα πρότυπο πιστοποιητικό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πιστοποιητικό Υγείας