ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (ΜΑΓΕΙΡΕΣ)

Το ξενοδοχείο 5* PATMOS AKTIS
που βρίσκεται στην Πάτμο
αναζητά για την τουριστική περίοδο 2022:

Μάγειρες Α’, Β’, Γ’

Βασικές αρμοδιότητες:
• Επιθυμητό Πτυχίο αντίστοιχης σχολής
• Απαραίτητη γνώση (επιθυμητή η πιστοποίηση) πάνω σε κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών, κατά προτίμηση σε ξενοδοχεία, σε ανάλογη θέση
• Ομαδικότητα, εργατικότητα, ικανότητα διαχείρισης χρόνου
• Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας με επαγγελματική συμπεριφορά
• Διορατικότητα και δυνατότητα αποτελεσματικού χειρισμού έκτακτων καταστάσεων
Η εταιρία μας προσφέρει:
• Συνεχή εκπαίδευση
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Διαμονή και διατροφή

Διαχειριζόμαστε όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Αποστολή βιογραφικών & αιτήσεων με πρόσφατη φωτογραφία στο
e-mail: hr@patmosaktis.gr