ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGICSOFT

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Θέση: Web Designer

Η εταιρεία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων
Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων ( κατά προτίμηση JOOMLA ) , Photoshop ή παρόμοιο πρόγραμμα.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Θέση: Web Developer/ Βοηθός project manager

Η εταιρεία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων ως βοηθός project manager με καθήκοντα το συντονισμό και παρακολούθηση έργων.
Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων ( κατα προτίμηση JOOMLA ) , οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
Θέση πρακτικής: Web Developer/ Προγραμματιστής

Η εταιρεία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων και web εφαρμογών.
Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων ( κατα προτίμηση JOOMLA ) , καλή γνώση PHP, HTML , CSS, αγγλικά
Καθήκοντα: Ανάπτυξη web εφαρμογών & modules για ιστοσελίδες.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ – ΔΙΚΤΥΩΝ
Θέση Πρακτικής: Τεχνικός Η/Υ – Back office support

Η εταιρεία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης – customer support
Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις Η/Υ, ρύθμισης windows-ms office, outlook, αγγλικά
Επιθυμητά προσόντα: γνώσεις δικτύων.
Καθήκοντα: Εξυπηρέτηση τεχνικών αιτημάτων πελατών, επισκευή Η/Υ, ρύθμιση εφαρμογών, windows, outlook και λοιπών εφαρμογών ms office, δίκτυα.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέση: Βοηθός λογιστηρίου-εμπορικού τμηματος

Η εταιρεία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο Εμπορικό τμήμα με καθήκοντα την ενημέρωση εμπορικού προγράμματος και λογιστικές εργασίες
Απαραίτητα προσόντα : λογιστικές γνώσεις, διαχείριση εμπορικών προγραμμάτων, αγγλικά
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: MARKETING/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Θέση: Βοηθός marketing

Η εταιρεία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο Εμπορικό τμήμα με καθήκοντα την συμμετοχή στην υλοποίηση του marketing plan της εταιρίας και την ενασχόληση με προώθηση στο internet και τα social media. Απαραίτητα προσόντα : marketing, διαχείριση social media, αγγλικά, photoshop
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.