ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ: Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικός Η/Υ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική

Ψάχνουμε ένα δυναμικό άτομο με τεχνικό υπόβαθρο και καλά ανεπτυγμένες προγραμματιστικές δεξιότητες, κίνητρα και υψηλό επίπεδο αφοσίωσης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα εργαστεί πάνω στην αρχιτεκτονική ενός καινοτόμου προϊόντος που είναι σχετικό με τους τομείς των έξυπνων πόλεων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα αντιμετωπίσει καινοτόμα έργα και θα γνωρίσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για έξυπνες πόλεις και βιώσιμη κινητικότητα.

Τι χρειάζεται να γίνει;
• Καταγραφή APIs του λογισμικού της εταιρείας (www.transitool.com)
• Δημιουργία πρότυπων κλήσεων APIs χρησιμοποιώντας το Postman
• Καταγραφή I/O APIs σε formal documentation
• Καταγραφή λειτουργίας της πλατφόρμας (με βάση συστήματος internal documentation της εταιρείας)
• Καταγραφή λειτουργίας των APIs σε external documentation platform (e.g., ReDoc ή Swagger)

Τι είναι τέλειο για τη θέση;

Βασικά Προσόντα:
• Σπουδές στον τομέα της Πληροφορικής, Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.
• Γνώση Python
• Συνεργατική νοοτροπία

Η Διάρκεια της Πρακτική Άσκησης θα είναι 16 εβδομάδες με πλήρες ωράριο.

Φορέας: ΑΕΘΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Δ/νση: Εμμανουήλ Μπενάκη 25, Αθήνα 10678
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Πρίφτη Άννα Μαρία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103801139

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο subscriptions@aethon.gr

Με εκτίμηση,
Άννα Μαρία Μ. Πρίφτη
Γραμματέας