ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΙΜΤΣ

Σας ενημερώνουμε πως το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) έχει τη δυνατότητα να παρέχει θέσεις Πρακτικής Άσκησης στα εξής τμήματα:

  1. Νοσηλευτική
  2. Ιατρικά Εργαστήρια
  3. Ακτινολογικό Τμήμα (Τεχνολόγοι-Ακτινολόγοι)
  4. Βρεφονηπιακός Σταθμός
  5. Τεχνική Υπηρεσία (Ηλεκτρολόγοι-Ηλεκτρονικοί-Υδραυλικοί-Μηχανικοί εγκαταστάσεων)
  6. Χειριστές Ιατρικών Μηχανημάτων
  7. Διοικητική Υπηρεσία
  8. Πληροφορική
  9. Μαγειρικής-Εστίασης

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το παρακάτω αρχείο:

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΙΜΤΣ